• Institucional

    • En Aseriport ajudem a les organitzacions a adequar i millorar les condicions de seguretat i higiene en espais de gran concurrència on el risc de contagi és elevat.

     Analitzem i estudiem la solució més adequada per optimitzar els recursos d'higiene i neteja, tipologia de productes, sistemes de dispensació, unificació de referències, reducció d'estocs.
    • Institucional