• Sanitari

    • Les infeccions hospitalàries són la principal preocupació en l'àmbit hospitalari. Les que es desenvolupen durant l'hospitalització i que no estaven presents en el centre sanitari en el moment de l'ingrés del pacient sobretot.
     Aquestes infeccions constitueixen un important problema de salut tant per al pacient, com per a la família o el professional i reverteixen en alts costos sanitaris.

     Establir un bon protocol de rentat i higiene de les mans i del pacient, de neteja i desinfecció de l'instrumental i dels espais és la forma més efectiva de prevenir la propagació de gèrmens i bacteris.

     Aseriport disposa dels productes necessaris per efectuar aquest control.

     A més Aseriport posa a disposició dels seus clients productes com ara cotó, agulles, xeringues, instrumental quirúrgic, benes, apòsits, alcohols, guants, gels ... i una gran varietat de mobiliari clínic i aparells d'electromedicina i rehabilitació.
    • Sanitario