NOVA LINIA ALIMENTARIA

: 01/09/2013

NOVA LINIA ALIMENTARIA

La neteja i la desinfecció en les indústries agroalimentàries és vital i respon a la necessitat de prevenció de possibles contaminacions dels aliments que estan en contacte directe amb les superfícies. El principal objectiu és dur a terme una correcta praxi, per tal de mantenir unes bones condicions higienicosanitàries i assegurar que tots els productes elaborats i manipulats en la indústria estiguin exempts de perill per al consumidor.

ASERIPORT amb la seva vocació de servei fa incursió en la indústria alimentària amb la incorporació de nous productes: epis, productes químics amb registres DES i HA a més d'estris amb certificació que ajudaran als nostres clients a aconseguir una qualitat total.
Close